• Contributie
    Geen reacties op Contributie

    Door invoering van Sepa bankrekeningnummers heeft onze incasso over het jaar 2014 niet plaats gevonden. Het complete adressenbestand was net voor de incasso datum verwijderd. Met veel moeite heeft onze penningmeester inmiddels de bestanden weer compleet en kan ze nu pas de contributie over het jaar 2014 innen. Dit zal in de maand februari gebeuren….

    Read more

Back to Top